Mikroshop Hızlı Satış Ekranı Tasarlama

MİKSHOP/ MİKROSHOP HIZLI SATIŞ EKRANI TASARLAMA
İlk olarak dizayn dosyası, MİKRO klasörünüzün bulunduğu dizinde v15xx içindeki şirketin altında, SYSTEM klasörünün içine kopyalanmalıdır.

Daha sonra tasarım için Pos Satış Faturası (280003) ekranından “Plu” butonuna ulaşılır. Dizayn
ekranına buradan ulaşılacağı gibi, hazırlayacağımız hızlı satış ekranının tamamlanmış hali bir sonraki
ekranda görülebilir.

Ana Sayfa
WhatsApp chat